Indhold - typer af opgaver og materialer

Opgaver
I 1.- 3. klasse består opgaverne hovedsageligt af billeder med relation til det pågældende kapitel eller emne. Til billederne kan knyttes spørgsmål, som er enkle og bredt formulerede. Det giver eleverne mulighed for at vælge forskellige indfaldsvinkler til arbejdet med billedet.
I 4.- 6. klasse er der under opgaver samlet forskellige typer, som er omtalt nedenunder.
I 7.- 9. klasse består opgaverne af krydsord samt multiple choice.

Tekster
Teksterne kan f.eks. være en bibeltekst, en salme, et digt, som har tilknytning til kapitlet. Der er ikke lavet opgaver til teksterne, der er at betragte som resurser læreren og eleverne frit kan benytte sig af.

Billeder og kunst
Billederne skal betragtes som en base læreren og eleverne frit kan benytte sig af. De kan bruges som inspiration til nye overvejelser, som udgangspunkt for undren, som sammenligningsgrundlag med illustrationerne i Grundbogen, til billedanalyse mv.

Prøv din viden/Hvad ved du?
Opgavetypen er multiple choice, hvor spørgsmålene tager udgangspunkt i kapitlets indhold. Eleverne skal klikke på det svar, de mener er rigtigt og senere på tjek-knappen for at kontrollere.

Puslespil
Der bygges et puslespil op, som eleverne skal sammensætte med udgangspunkt i et billede.

Hvad passer?

Opgaven går ud på at trække billeder eller tekster i højre side over til de rigtige billeder i venstre side. Også her får eleverne resultatet øjeblikkeligt at vide, når de klikker på svarknappen. I 1.-3. klasse kaldes opgavetypen for spil.

På nettet
Her er samlet en række links, der kan supplere og udvide arbejdet med kapitlet.