Bibelske tekster i 7./8.-9. klasse

Mange lærere har udtrykt ønske om at få udarbejdet en oversigt over de bibelske tekster, der indgår i "Liv og religion 7/8" og "Liv og religion 9".

På de følgende sider har vi lavet en sådan oversigt. Desuden er der udarbejdet forslag til supplerende bibelske tekster, der kan inddrages i arbejdet med de enkelte kapitler i bøgerne.

 

Ministeriet har fastsat følgende trinmål for arbejdet med bibelske fortællinger efter 9. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

• forholde sig til og tolke udvalgte fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente

• diskutere grundlæggende tilværelsesspørgsmåls tydning i lyset af de bibelske fortællinger

• kende til de bibelske fortællingers indflydelse på dansk og europæisk kultur.


Ministeriet har fastsat følgende slutmål for arbejdet med bibelske fortælllinger efter 9. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

• udtrykke viden om centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente og kunne tolke

dem i et nutidigt og historisk perspektiv

• forholde sig til de bibelske fortællingers tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål

• give eksempler på de bibelske fortællingers betydning i sprog, kunst og samfund.