Ark til billedanalyse og feltarbejde

Her findes to hjælpeark, som kan anvendes i forbindelse med billedanalyse og feltarbejde.

De to ark er udarbejdet til udskolingsfasen, men kan i bearbejdet form også anvendes på andre klassetrin

Hent arket til billedanalyse i pdf-format ved at trykke her
Hent arket til billedanalyse i word-format ved at trykke her

Hent arket til feltanalyse i pdf-format ved at trykke her
Hent arket til feltarbejde i word-format ved at trykke her